nig group

nothing impossible

Tầm Nhìn

NIG là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về quản lý vốn và tư vấn quản trị.

Sứ Mệnh

NIG ra đời với sứ mệnh tạo ra sự đột phá trong quản trị và vận hành doanh nghiệp.

Vai trò - chức năng

  • Tư vấn cho các công ty thành viên, tổ chức doanh nghiệp mới hình thành và đang tái cấu trúc để phát triển vượt trội.
  • Giám sát hoạt động đầu tư vốn, quản trị và giám sát hoạt động đạt hiệu quả.
  • Điều phối vốn giữa các công ty, huy động vốn cho tổ chức.

  • Đại diện nhà đầu tư trong việc kiểm soát và đánh giá hoạt động.

Giá trị cốt lõi

Tôn trọng

Tôn trọng: Bản thân, con người, công việc, môi trường, xã hội.

Trách nhiệm

Người NIG luôn trân trọng và có trách nhiệm với mỗi lời nói của mình.

Sáng tạo

Người NIG luôn đề cao sự sáng tạo, dám sáng tạo và cải tiến.

Hiệu quả

Nỗ lực không ngừng để đem lại những giá trị thiết thực nhất.

Không có vấn đề gì là không giải quyết được nếu có quyết tâm và nỗ lực làm đến tận cùng. Cứ tiến về phía trước thì chắc chắn sẽ có một con đường mới được mở ra.”

Trần Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch HĐQT

Công ty thành viên